Kalmarmodellen – en vägvisare för konstgräsplaner

Bergavik IP i Kalmar

Hållbarhet och miljötänk, det var viktigt för Kalmar kommun när konstgräsplanen på Bergavik IP skulle installeras. Företaget Ecoloop fick i uppdrag att göra mätningar av mikroplastspridningen på planen och i den utgivna rapporten myntades begreppet Kalmarmodellen, som kommit att bli en vägvisare för andra sportanläggningar.

Ecoloops rapport skriven av Fredrick Regnell beskriver hur specifika åtgärder kan minska spridningen av mikroplaster på konstgräsplaner. Simon Magnusson, som var Ecoloops expertstöd i projektet, berättar att det var många parter inblandade i projektet.

– Materialleverantören och Kalmar kommun var intresserade av att göra konstgräsplanen så bra som möjligt. De ville ta fram fakta och notera hur mycket spridning av mikroplaster som faktiskt sker runt om på konstgräsplanerna.

Även svenska fotbollsförbundet har haft ett finger med i processen som referensgrupp. Fotbollsförbundet har rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner, något som Kalmarmodellen följt i stort. Vidare är planen även SIS (Svenska Institutet för Standarder) certifierad.

Reaktionerna på rapporten har varit positiva enligt Magnusson.

– De har varit va bra att man äntligen gör riktiga mätningar. Fritidsförvaltningar, leverantörer och konstgräsleverantörer har varit nöjda över att man får fakta på bordet.

SPRIDNINGSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Bergavik IP i Kalmar
Bergavik IP i Kalmar

Polytan fick hedersuppdraget att installera konstgräsplanen. Planen är byggd med ett antal förebyggande åtgärder för att reducera spridningen av gummigranulat och är optimalt anpassad för att kunna göra mätningar av mikroplaster.

– De har bland annat satt i filter i brunnar och är noga med rengöring av driftutrustningen. Även inkapsling för att få med allt vatten vid mätningar. På Bergavik IP jobbar de även mycket med att informera användare av planen om hur de kan reducera spridningen av granulatet.

Mikroplaster, som återfinns i granulatet, sprids antingen under driftunderhållet eller genom spelare. Redskapen som används för att sköta planen kan dra med sig granulat utanför planen, framförallt vid snöröjning. Då krävs det en utpekad plats där snön töms på.

– Missköts detta finns det risk för att granulatet sprider sig runtom planen till vattendrag och natur. Samma sak gäller för spelare. Granulat fastnar på och i skor och måste då borstas av innan spelarna lämnar planen.

Detta innebär enligt Naturvårdsverket en miljörisk, eftersom mikroplaster inte bryts ner naturligt, utan sprids och ansamlas i miljön. Än finns det dock ingen studie som påvisar den exakta effekten på naturen säger Magnusson.

– Jag tycker det är viktigt att nämna att mätningen på Bergavik IP visade att det släpps ut mindre granulat i brunnarna än väntat, ca 15,5 kg per år.

Varav endast 0,1 kg granulat sprids vidare från brunnarna till vattendrag och natur, förutsatt att förhindrande åtgärder har installerats, enligt studien. Här kan du läsa den fullständiga rapporten!

Bergavik IP i Kalmar

VINSTEN AV ÅTGÄRDERNA

Åtgärderna är viktiga för att undvika spridningen och miljöpåverkan. Föreningar och kommuner kan vinna mycket genom att bygga konstgräsplanerna utifrån Kalmarmodellen.

– I och med att man jobbar med åtgärder så får man bättre kontroll, och minimerar svinnet av mikroplast och granulat. Jag tror att det gör att planerna håller mycket längre, vilket är positivt ur en ekonomisynpunkt, men även när det gäller miljö och antal spelartimmar. Det får mer nytta för folk. Det är inte speciellt dyra åtgärder. Mycket handlar om sunt förnuft.

Granulatet på Bergavik IP är gjort av återvunnet däckmaterial.

– Jordens resurser besparas och klimatpåverkan minskar säger Magnusson.

Kan man se Kalmarmodellen som någon slags vägvisare för framtida konstgräsplaner?

– Ja det tycker jag, man kan se Kalmarmodellen som någon slags väg att gå när det kommer till konstgräsplaner. Det ligger i linje med vad man föreslår i SIS/CEM. Det är vägen framåt.

Vi på Polytan känner oss hedrade över att ha fått vara delaktiga i projektet på initiativ av Svensk Däckåtervinning och Ragn-sells. Tack vare projektet har vi fått mycket sakkunnighet inom området granulat och mikroplaster. Har ni några funderingar? Tveka inte på att höra av er! +46 8 664 26 90.

DELA / PRENUMERERA

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på xing

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

Larslunda IP, Strängnäs, Sweden, LigaTurf Legend Pro_2019
februari 19, 2021

Ungdomsverksamhet främjas på Larslunda IP

FIFA Preferred Provider Header Press release
december 17, 2020

Polytan har licensierats som FIFA Preferred Provider

Mini Pitch Solidarity Village Lurano, Bergamo
november 17, 2020

Donation som ett tecken på solidaritet: Miniplan i hjärtat av Lombardiet