PolySeal - Ytbehandling för syntetisk yta

Friidrott
Med PolySeal ger Polytan löparbanor och sportytor ett effektivt skydd. Daglig användning av sportytorna och särskilt användning av dem för icke avsedda ändamål, till exempel konserter och evenemang, kan göra att ytan skadas. PolySeal lämnar sportytornas ursprungliga egenskaper opåverkade och deras kvalitet oförändrad. Förutom förbättrad beständighet bidrar PolySeal till minskad smutsabsorption vilket innebär att mindre tid behöver läggas på att rengöra sportytorna.  
 
Ytbehandlingen PolySeal är en lågviskös och nötningsbeständig PU-beläggning. Den sprutas eller rullas på den befintliga syntetiska ytan, vilket även innebär att strukturerade ytor inte utgör några problem. Förutom förbättrad nötningsbeständighet erbjuder Polyseal minskad smutsabsorption av syntetiska ytor, vilket innebär att mindre tid behöver läggas på att rengöra dem. Ytterligare UV-skydd uppnår optisk förbättring av löparbanorna. Toppbeläggningar appliceras antingen direkt på nya system eller kan också appliceras efteråt på befintliga system. 

Egenskaper