Löparbanor

För internationella tävlingar. För ambitiösa föreningars träningsanläggningar, för sportskolor och kommunala sportanläggningar. Polytan erbjuder löparbanor för alla! De kännetecknas av en energihöjande stegelasticitet och har även kontrollerats enligt kraven från International Association of Athletic Federations (IAAF), varför de är certifierade för tävlingar.