Löparbanor

För internationella tävlingar, för ambitiösa föreningars träningsanläggningar och för sportskolor, liksom för kommunala sportanläggningar, erbjuder vi vattengenomsläppliga och strukturerade beläggningar för löparbanor. De kännetecknas av en energiökande stegelasticitet. De har även kontrollerats enligt kraven från International Association of Athletic Federations (IAAF), varför de är certifierbara för tävlingar.