Multifunktionsbeläggningar

Polytans multifunktionsbeläggningar (PolyPlay S och SE) med slät yta används främst för bollsporter och fritidsaktiviteter. De är extra passande för kommunala sportanläggningar och skolsport. Fördelarna ligger främst i ett lågt underhållsbehov, men också i ett starkt slitskydd. Dessutom torkar de snabbt, varför de kan användas året runt i alla väder. För skolsportanläggningar med löparbanor används även strukturerade beläggningar (Spurtan WS, WSS och Rekortan M).