Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

PolyPlay SE

Vattengenomsläpplig

PolyPlay SE

HÅLLBAR MULTITALANG  

PolyPlay SE är snarlik sin syster PolyPlay S. Enda skillnaden är beläggningens utformning med ett skikt istället för två. Slitstyrkan och det låga underhållsbehovet är bestående. Universalbeläggningen lämpar sig främst för lekplatser och på anläggningar för bollsporter och fritidsaktiviteter. Tack vare produktens vattengenomsläpp torkar ytan väldigt snabbt och är därmed halksäker. Den släta ytan och goda bollstudsbeteende gör den perfekt för bollsport i skolor och en mängd utomhusaktiviteter. PolyPlay SE läggs som en högkomprimerad granulatbeläggning som tack vare sin enskiktskonstruktion uppvisar högre hållbarhet än S-beläggningen. 
We Make
Sport.
Subscribe to newsletter

Prenumeration på nyhetsbrev

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields