PolyPlay SE

Vattengenomsläpplig

PolyPlay SE

HÅLLBAR MULTITALANG  

PolyPlay SE är snarlik sin syster PolyPlay S. Enda skillnaden är beläggningens utformning med ett skikt istället för två. Slitstyrkan och det låga underhållsbehovet är bestående. Universalbeläggningen lämpar sig främst för lekplatser och på anläggningar för bollsporter och fritidsaktiviteter. Tack vare produktens vattengenomsläpp torkar ytan väldigt snabbt och är därmed halksäker. Den släta ytan och goda bollstudsbeteende gör den perfekt för bollsport i skolor och en mängd utomhusaktiviteter. PolyPlay SE läggs som en högkomprimerad granulatbeläggning som tack vare sin enskiktskonstruktion uppvisar högre hållbarhet än S-beläggningen. 
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på xing

Om Oss

Besök oss