Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

Am Breiten Luch, Berlin

Deutschland
Berlin
oktober 2020

Polytan LigaTurf Motion och Polytan Spurtan WSS

Lösningar för intensiv användning

Idrottsanläggningen har ett ovanligt namn: ”Am breiten Luch” (”På den breda mossen”). Namnet hänvisar till en våtmark eller ett fuktigt lågland som måste ha funnits här en gång i tiden. I dag finns inga spår av detta på anläggningen i Neu-Hohenschönhausen i stadsdelen Lichtenberg i Berlin. Hohenschönhausen-Nord är känt som det sista stora bostadsområdet i dåvarande Östtyskland och stadsdelen är den mest befolkade i hela regionen. Den som driver en idrottsanläggning här måste räkna med enormt många besökare – och motsvarande slitage.

Och det stämmer: ”Am breite Luch” används av tre intilliggande skolor, två idrottsföreningar och boende i regionen. Precis intill anläggningen finns det även ett flyktingboende vars boende har lovats tillgång till ytterligare fritidsaktiviteter.
I synnerhet den stora fotbollsplanen – ursprungligen med naturgräs och omgivande kolstybb – är i behov av renovering på grund av mångårig intensiv användning. Hela anläggningen har nu moderniserats från grunden med hjälp av medel från stadsombyggnadsprogrammet och renoveringsprogrammet för idrottsanläggningar. Inne på den ovala stadion ligger nu vårt konstgräs Polytan LigaTurf Motion med CoolPlus-funktion som förenar tre olika fiberteknologier för ett perfekt resultat och som inte kräver något ifyllnadsgranulat. Konstgräset LigaTurf RS+ är världsledande i fråga om slitstyrka vid hög belastning. Både det ursprungliga skiktet av natursten och gräsplanens yta kunde återanvändas i den nya anläggningen och de omgivande planteringarna.

Konstgräsplanen är utrustad med två stora fotbollsmål såväl som fyra flyttbara ungdomsmål för användning av en halv fotbollsplan i taget. Ett bollplansstängsel omger planen på tre sidor. Som syntetisk beläggning valdes Polytan Spurtan WSS – vår universallösning för tävlings- och träningsanläggningar som används intensivt.

På löparbanans båda raksträckor är fem respektive sex banor utrustade med vårt SmarTracks-system som möjliggör exakt tidsmätning och prestandadiagnostik för klassiska löpdiscipliner. Här registreras viktiga parametrar som sedan kan förbättras genom målinriktad träning. SmarTracks erbjuder ett optimalt träningsunderlag för alla prestandaklasser – från skolsporter och idrott på gräsrotsnivå till idrott på elitnivå. Jämfört med andra tidtagningsmöjligheter har vårt system även fördelen att det kan användas parallellt av flera utövare, det vill säga för att träna olika idrottare eller lag samtidigt.

Den allmänna renoveringen i Neu-Hohenschönhausen omfattade även en längdhoppsgrop med två startbanor i idrottsanläggningens södra kurvradie. I det norra kurvsegmentet linjerades dessutom två volleybollplaner för användning med flyttbara nätstolpar. Förutom löparbanan installerades även en anläggning för kulstötning. En beachvolleyanläggning med fast monterat nät anlades också.

We Make
Sport.
Subscribe to newsletter

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields