Centrum för vuxenutbildning ”VUC Syd”

Denmark
Haderslev
september 2017

I den danska kuststaden Haderslev har mitt i det gamla hamnområdet det moderna utbildningscentrumet VUC Syd skapats efter ritningar från AART arkitekter och ZENI arkitekter.

Den tillhörande idrottsanläggningen med idrottsbeläggningar från Polytan är uppdelat i tre huvudelement: konstgräsplanen, löparbanan och den gräsbevuxna slänten. Löparbanan är dessutom uppdelad i ytterligare två områden: en klassisk löparbana och en betydligt längre oregelbunden terrängbana. Båda består av konstbeläggningen PolyPlay FS med ett 40 mm tjockt basskikt. För den 645 m² stora planen föll valet på LigaGrass Pro CoolPlus.

De i släntvinklar lutande ”restytorna” mellan de båda löparbanorna har utformats som ”blått” och ”orange” publikområde, men båda ytorna kan även användas för idrottsliga aktiviteter. Det blåa 62 m² stora publikområdet är utrustat med höga (sitt-) steg resp. trappor som har försetts med en konstbeläggning från Polytan i färgen ”himmelsblått”. Det orange området omfattar 90 m² och är som kontrast utformat med mängder av trästubbspallar. På den här ytan var installationen av konstbeläggningen besvärlig på grund av den lutande ytan och det exakta arbetet runt omkring stubbarna.

Besök oss