DEN RÄTTA SKÖTSELN AV KONSTGRÄS

Konstgrässystem från Polytan är konstruerade för att ha full funktion även efter många års intensiv användning. Men väderförhållanden, smuts, damm, blompollen och löv belastar även det starkaste gräset efter en tid.

Rutinmässiga okulärbesiktningar och omedelbar borttagning av föroreningar ingår i varje vaktmästares uppgifter. Vidare ska en regelbunden grundrengöring göras. Vi erbjuder därför utbildningar och en speciell rengöringsapparat, men vi tar gärna hand om hela rengöringsarbetet, med utbildade fackmän som snabbt och fackmannamässigt utför reparationer vid behov.

Image_Pflege_Turf_01_534x356px

UNDERHÅLLSSKÖTSEL

För det rutinmässiga underhållet rekommenderar vi skötselmaskinen Polytan ACS. Med hjälp av den kan konstgrässtråna borstas ut snabbt och enkelt och om nödvändigt kan fyllmedlet fördelas och luckras jämnt i samma arbetsförlopp. På så vis bevaras Polytans konstgräs optimala egenskaper.

REPARATIONER

Polytans servicemän utför reparationer, exempelvis byte av utslitna straffpunkter, skapande av nya linjer och rengöring av kraftigt belastade delar, på ett fackmannamässigt sätt.

SÄRSKILDA SKÖTSELÅTGÄRDER

För den intensiva djuprengöringen erbjuder vi olika förfaranden med en maskinell torr- och våtrengöring utförd av våra kvalificerade fackmän. Den ska göras en gång om året av ett RAL-certifierat företag, exempelvis Polytan GmbH.

UTBYGGNAD AV GAMLA SYSTEM OCH ÅTERVINNING

Vi bygger även ut gamla system för dig, snabbt och fackmannamässigt. De gamla systemen tas bort våd för våd och tas i sär i sina komponenter för att sedan sorteras och återvinnas.