Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

RÄTT SKÖTSEL AV KONSTGRÄS

Polytans konstgräs är konstruerade för att behålla sin fulla funktionalitet, även efter många års intensiv användning. Men väderförhållanden, smuts, damm, blompollen och löv belastar även det starkaste gräset efter en tid.

Därför krävs det rutinmässiga inspektioner och omedelbar borttagning av föroreningar. Vidare ska en regelbunden grundrengöring göras. För att stödja dig i denna uppgift erbjuder vi utbildning och speciell rengöringsutrustning. Vi kan också utföra rengöringen åt dig – med utbildade specialister som också snabbt och sakkunnigt utför reparationer vid behov. 

UNDERHÅLLSSKÖTSEL

Vi rekommenderar skötselmaskinen Polytan ACS för rutinmässigt underhåll. Med hjälp av den borstas konstgrässtråna snabbt och enkelt och om nödvändigt kan fyllmaterialet luckras och jämt fördelas i samma process. På så vis bevaras Polytans konstgräs optimala egenskaper.

REPARATIONER

Polytans servicepersonal utför expertreparationer såsom att byta ut slitna straffpunkter, måla nya linjer och rengöring av kraftigt belastade områden.

SÄRSKILDA SKÖTSELÅTGÄRDER

För den intensiva djuprengöringen erbjuder vi en mängd olika våt- och kemtvättjänster utförda av våra kvalificerade experter. Detta bör utföras en gång per år av ett RAL-certifierat företag, exempelvis Polytan GmbH.

BORTTAGNING AV GAMLA SYSTEM OCH ÅTERVINNING

Vi tar också bort alla system för dig – snabbt och sakkunnigt. De gamla systemen tas bort i sektioner, delas upp i deras komponenter, sorteras och bearbetas och slutligen återvinns eller återanvänds. 

We Make
Sport.
Subscribe to newsletter

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields