ANLÄGGNINGSARBETEN

Polytan Scandinavia AB är en fullvärdig totalentreprenör inom markprojekt och har kompletterat sina sportbeläggningsinstallationer med tillhörande markarbeten under 25 år. Vi är markspecialister gällande uppbyggnad och ombyggnad av idrott och fritidsanläggningar såsom friidrottsarenor, fotbollsplaner och lekplatser.

Vi har personal med lång erfarenhet som markentreprenörer som bidrar med värdefull information till er som beställare både under projektering och under byggnation.

Vi har en omfattande urvalsprocess gällande val av samarbetspartners till underentreprenader såsom bygg, belysning, staket, schakt och asfaltering. Våra materialleverantörer av VA och EL är företag som uppvisar hög kvalitet och är certifierade enligt ISO9000.

Vi har över 100 referenser på anläggningar med nöjda beställare i form av kommuner, klubbar eller arenabolag.

Bästa resultatet och bästa engagemanget uppstår alltid när man låter en entreprenör (om det är möjligt) ta ansvar för hela anläggningen från markberedning till sista finishen på sportbeläggningen. Just detta erbjuder vi er som beställare eftersom vårt företag besitter denna unika kompetens.

Polytan Scandinavia AB är det enda bolaget i Sverige som har allt från projektering, markjobb, konstgräs, löparbanor inklusive komplett tillverkning och installation av sportytorna inom företaget / koncernen.