KOMPETENT OCH TILLFÖRLITLIGT

Genom att bestämma dig för Polytan har du valt högkvalitativa sportbeläggningar som är perfekt anpassade efter användningsändamålet och du har även valt säkerheten att alltid ha en kompetent servicepartner till hands.

Vi är en komplett leverantör med tillgång till egenutbildade serviceteam och egna specialmaskiner för effektiv rengöring, skötsel och reparation av dina sportbeläggningar från Polytan. Du får gärna sluta ett Polytan-skötselavtal med oss. Det är ett underhålls- och serviceavtal för bibehållen optimal användningskvalitet och maximalt värde som består.

Vidare har vi ett omfattande utbud av tillbehör med mål, längdhoppsplankor och basketkorgar. Vi utför även ombyggnationer i efterhand på ett fackmannamässigt och kostnadseffektivt sätt.