DEN RÄTTA SKÖTSELN AV SYNTETISKA BELÄGGNINGAR

Även löparbanor och multifunktionsbeläggningar kan under åren bli smutsiga, mossbeväxta eller få hård skorpa. Föroreningarna, som oftast är ytliga, kan oftast tas bort mycket enkelt. Skador däremot ska helst åtgärdas så snart som möjligt av Polytans specialister.

RENGÖRING

Vanliga föroreningar orsakade av miljöpåverkan kan snabbt avlägsnas med en högtryckstvätt. Det återställer löparbanornas funktionella och yttre egenskaper. 

REPARATIONER

Skador på grund av vandalism, felaktig användning eller slitage repareras av vårt Polytan-serviceteam. Vi förnyar även linjer snabbt och effektivt.  

BORTTAGNING/UPPDATERING AV GAMLA SYSTEM 

Tack vare Polytans retopping-system behöver inte gamla system tas bort, utan kan återanvändas som ett underlag för nya beläggningar. Det är en kostnadseffektiv och hållbar lösning.