DEN RÄTTA SKÖTSELN AV SYNTETISKA BELÄGGNINGAR

Även löparbanor och multifunktionsbeläggningar kan under åren bli så smutsiga, att ytan vittrar sönder, blir mossbevuxen eller får en hård skorpa. De här föroreningarna, som i regel finns enbart på ytan, kan oftast tas bort ganska enkelt. Men skador ska däremot helst åtgärdas i tid av Polytans fackmän.

RENGÖRING

Vanliga föroreningar från miljöpåvekan kan snabbt tas bort med hjälp av en högtryckstvätt. Det återställer löparbanornas sportfunktionella och optiska egenskaper.

REPARATIONER

Skador från vandalism, felaktig användning eller slitage repareras fackmannamässigt av Polytans serviceteam. Vi förnyar även linjer snabbt och effektivt.

UTBYGGNAD AV GAMLA SYSTEM OCH RETOPPING

Tack vare Polytans retopping-system behöver inte gamla system tas bort och lämnas för återvinning på ett kostsamt sätt, utan de kan återanvändas som ett underlag för nya beläggningar.