Olive Pits

Polytans konstgräs kan utrustas med olika ifyllningar beroende på sporttyp och föredragna spelegenskaper. För att uppnå optimal funktionalitet och konkurrenskraft koncentrerar vi oss främst på elastiska fyllningskorn av EPDM-varianter (Etenpropengummi).