Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

MARKVÄRME

Polytan Scandinavia AB levererar två typer av markvärmesystem för uppvärmning av konstgräsplaner.

  • Markförlagt (plogat) rörsystem ca 50-60 mm ner i befintlig grusyta med c/c 200 mm mellan rören. Värmebärare är normalt propylenglykol som värmeväxlas mot kommunal eller industriell fjärrvärme.
  • Eluppvärmda planer med IR-system som läggs ut som nät under konstgräset på grusyta eller sviktpad. Effektbehovet är mellan 400 till 1500 kW.

Vi levererar även värmeväxlare, styrsystem, givare och glykol för ett komplett system installerat i befintlig byggnad eller i containerlösning i anslutning till fotbollsplanen. Som markentreprenör hjälper vi även till med att gräva fram serviceledningar för el eller fjärrvärme.

Vi bygger normalt 2-5 planer med värmesystem årligen och har erfarenhet från hela landet.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION.

POLYTAN SCANDINAVIA AB
Telefon: 08-664 26 90
E-post: info@polytan.se

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields