NATURGRÄSPLANER

Polytan Scandinavia AB är en erfaren byggare och förvaltare av naturgräsplaner för fotboll. Vi konstruerar uppbyggnad efter de senaste rönen och använder oss endast av USGA certifierade material för att uppnå maximal prestanda och dränering av våra planer.

Genom slitzdräneringar, kedjegrävningar och laserjustering av jordytor som förberedande arbeten skapar vi förutsättningar för en naturgräsplan i toppklass.

Vi erbjuder sprutad fröblandning (hydroseed) eller färdigt gräs på storrulle samt färdigställande skötsel i form av bevattning, gödning och klippning fram till att gräset är spelklart.

Bevattning installeras i form av 13 spridarsystem eller som 7 långkastarsystem med installation av tillhörande styrsystem och bufferttankar.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFORMATION.

POLYTAN SCANDINAVIA AB
Telefon: 08-664 26 90
E-post: info@polytan.se