Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

Fotbollsplan av stort värde i Biskopsgården

Blidvädersplan_Biskopsgarden_Schweden

Medborgarna i Biskopsgården hade uttryckt ett behov av liv och rörelse i området. I samband med det väcktes en tanke om en konstgräsplan på Blidvädersplan. Förhoppningen var att planen skulle ge mening och värde till barn och ungdomar i området.

Redan 2016 var Blidvädersplan omdiskuterad. Då var där en grusplan, men många idrottsföreningar drev frågan om en konstgräsplan i södra Biskopsgården. Det var något som samhällsorganisationen Bo Bra i Biskopsgården snappade upp och lyfte vidare till Göteborg stad. De ansåg att Blidvädersplan behövde utvecklas.

Bo Bra i Biskopsgården startade år 1993 och är en samverkan mellan Göteborg stad och flertalet fastighetsbolag i Göteborg. De jobbar med platsutveckling och syftar till att skapa ett attraktivt Biskopsgården. Carl Blixt är utvecklingsledare och har varit med i processen sedan start.

I de trygghetsundersökningar som vi på Bo Bra gjorde visade det sig att medborgarna betraktade platsen för Blidvädersplan, som ligger i ett industriområde, som otrygg och otillgänglig.

Göteborg stad fattade beslutet att Blidvädersplan återigen skulle bli användbar och attraktiv genom att låta installera en konstgräsplan på den gamla grusplanen.

Målet med planen var dels att idrottsföreningarna här ska kunna vara kvar, kunna expandera och att fler barn och ungdomar ska kunna engagera sig och sysselsätta sig med något värdefullt. Planen blir verktyget för detta, säger Blixt.

Blidvädersplan_Biskopsgarden_Schweden
Blidvädersplan_Biskopsgarden_Schweden

I mars 2020 började bygget. Grusplanen konverterades till en konstgräsplan genom att först ta bort en gammal löparbana i asfalt, som kördes till en deponi. Marken höjdes upp i mitten för att vattnet ska rinna av åt varsitt håll och ett nytt dräneringssystem installerades i dikena på långsidorna. Omkringliggande asfaltsytor, belysningsanläggning och staket adderades. Polytans konstgräsmatta rullades slutligen ut och fylldes med sand.

 I juli 2020 står planen klar. Om målet med planen är uppnått är ännu svårt att säga medger Blixt. Men att bättre förutsättningar har skapats för föreningar att bedriva sin idrottsverksamhet i området är självklart.

Föreningarna är glada att planen har kommit på plats, det ger dem andrum att kunna fokusera på kärnverksamheten, snarare än att hela tiden fokusera på faciliteter. Det ger dem möjlighet att expandera sin verksamhet.

Förutom att ge större möjligheter till föreningar hoppas Blixt även på att planen ska bidra till att området i sig ska bli mer attraktivt för boende och allmänheten.

Blidvädersplan_Biskopsgarden_Schweden

Våra dialoger med medborgarna visar att de vill ha mötesplatser. Man vill mötas, då måste man skapa arenor för det. Jag tror den har stor betydelse för hela samhället och för att ge barn och unga mening. Det är en fostran att vara med i idrotten.

Biskopsgården är ett av de områden i Göteborg som polisen klassar som utsatt. Genom att skapa rörelse kring något positivt, som i detta fall – en fotbollsplan, uppfattas området som tryggare berättar Blixt.

Jag tror att framtiden ser väldigt ljus ut. För föreningslivet och i arbetet för tryggare områden kommer den här planen i Biskopsgården spela stor roll.

Blidvädersplan, Biskopsgården, Göteborg

DELA / PRENUMERERA

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

Leichtathletik Berlin 04.02.2022
Saison 2021 / 2022
ISTAF- Indoor
Mercedes Benz Arena
Sportstaätte
Start
60m Hürden
Foto: Tilo Wiedensohler/camera4
The best track-and-field athletes in the world on Polytan surfaces These indoor athletics meetings are among the absolute highlights of the year – ISTAF INDOOR Düsseldorf and ISTAF INDOOR Berlin. On 4th February 2024, and again on the 23rd, thousands of fans will gather there to celebrate the crème de la crème of the international […]
GER, Leichtathletik, Athletics, Sparkassen Indoor Meeting Dortmund, 20.01.2024, 

Foto: Eibner-Pressefoto/Stefan Mayer
Leaping to the top with Polytan On 20th January 2024, more than 2,500 spectators watched the Sparkassen Indoor Meeting of LG Olympia Dortmund and were not disappointed. There, believe it or not, they experienced five world bests for this year so far, and another big surprise to boot. In the women’s long jump competition, Olympic […]
co: NSE – Stefan Holtzem
Beyond sport It will be a colourful celebration: The Special Olympics World Games Berlin 2023 are the largest inclusive sporting event worldwide and will be the most comprehensive multi-sport event to be held in Germany since the 1972 Olympic Games in Munich. Over 7,000 athletes with intellectual and multiple disabilities will compete across 26 sports. […]

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields