LOGOTYPER OCH BELÄGGNING UTANFÖR SJÄLVA SPELPLANEN

PERFEKT UTSEENDE UTANFÖR SPELPLANEN

Allt fler klubbar använder konstgräs för att komplettera naturliga gräsplaner utanför själva spelplanen. Det skapar en naturliknande beläggning även utanför den egentliga spelplanen som minskar skaderisken vid tacklingar och kamper längs spelplanens ytterkanter samtidigt som snabbt och precist spel erbjuds. 

Dessutom blir det inga speltekniska eller optiska spår efter linjedomarna, vid tränarzonerna eller på uppvärmningsområdena längs långsidorna. Vilket skapar optimala spelförutsättningar vid inkast och hörnor.

LogosSpielfeldumrandung_01_534x525px2
SC_Paderborn

Vidare erbjuder konstgräs en optimal yta för visning av klubbmärken samt sponsorers och reklampartners logotyper.

Oavsett om de finns utanför sidolinjerna eller direkt på spelplanen, garanterar en integrering av flerfärgade logotyper uppmärksamhet och de utgör dessutom ett starkt argument vid anskaffandet av sponsorer!

LogosSpielfeldumrandung_01_534x525px