LOGOTYPER OCH BELÄGGNING UTANFÖR SJÄLVA SPELPLANEN

PERFEKT UTSEENDE UTANFÖR SPELPLANEN

Konstgräsplaner är inte bara högkvalitativa spelplaner, utan de är, i motsats till naturgräs, också idealiska för applicering av klubbmärken och logotyper. Allt fler föreningar använder sig av konstgräs för komplettering utanför naturgräsplanerna.

Beläggningen med konstgräs utanför själva spelplanen, med start från långside- och kortsidelinjerna, ger intressanta fördelar i jämförelse med de tidigare lösningarna. Den skapar en naturliknande beläggning utanför den egentliga spelplanen, som minskar skaderisken vid tacklingar och kamper längs spelplanens ytterkanter.

LogosSpielfeldumrandung_01_534x525px2
SC_Paderborn

Dessutom blir det inga speltekniska eller optiska spår efter linjedomarna, vid tränarzonerna eller på uppvärmningsområdena längs långsidorna. Då är spelförutsättningarna alltid optimala vid inkast och hörnor. Vidare erbjuder konstgräs en optimal yta för visning av klubbmärken samt sponsorers och reklampartners logotyper.

Oavsett om de finns utanför sidolinjerna eller direkt på spelplanen, garanterar en integrering av flerfärgade logotyper uppmärksamhet och de utgör dessutom ett starkt argument vid anskaffandet av sponsorer!

LogosSpielfeldumrandung_01_534x525px