Fotbollsplan av stort värde i Biskopsgården

Blidvädersplan_Biskopsgarden_Schweden

Medborgarna i Biskopsgården hade uttryckt ett behov av liv och rörelse i området. I samband med det väcktes en tanke om en konstgräsplan på Blidvädersplan. Förhoppningen var att planen skulle ge mening och värde till barn och ungdomar i området.

Redan 2016 var Blidvädersplan omdiskuterad. Då var där en grusplan, men många idrottsföreningar drev frågan om en konstgräsplan i södra Biskopsgården. Det var något som samhällsorganisationen Bo Bra i Biskopsgården snappade upp och lyfte vidare till Göteborg stad. De ansåg att Blidvädersplan behövde utvecklas.

Bo Bra i Biskopsgården startade år 1993 och är en samverkan mellan Göteborg stad och flertalet fastighetsbolag i Göteborg. De jobbar med platsutveckling och syftar till att skapa ett attraktivt Biskopsgården. Carl Blixt är utvecklingsledare och har varit med i processen sedan start.

I de trygghetsundersökningar som vi på Bo Bra gjorde visade det sig att medborgarna betraktade platsen för Blidvädersplan, som ligger i ett industriområde, som otrygg och otillgänglig.

Göteborg stad fattade beslutet att Blidvädersplan återigen skulle bli användbar och attraktiv genom att låta installera en konstgräsplan på den gamla grusplanen.

Målet med planen var dels att idrottsföreningarna här ska kunna vara kvar, kunna expandera och att fler barn och ungdomar ska kunna engagera sig och sysselsätta sig med något värdefullt. Planen blir verktyget för detta, säger Blixt.

Blidvädersplan_Biskopsgarden_Schweden
Blidvädersplan_Biskopsgarden_Schweden

I mars 2020 började bygget. Grusplanen konverterades till en konstgräsplan genom att först ta bort en gammal löparbana i asfalt, som kördes till en deponi. Marken höjdes upp i mitten för att vattnet ska rinna av åt varsitt håll och ett nytt dräneringssystem installerades i dikena på långsidorna. Omkringliggande asfaltsytor, belysningsanläggning och staket adderades. Polytans konstgräsmatta rullades slutligen ut och fylldes med sand.

 I juli 2020 står planen klar. Om målet med planen är uppnått är ännu svårt att säga medger Blixt. Men att bättre förutsättningar har skapats för föreningar att bedriva sin idrottsverksamhet i området är självklart.

Föreningarna är glada att planen har kommit på plats, det ger dem andrum att kunna fokusera på kärnverksamheten, snarare än att hela tiden fokusera på faciliteter. Det ger dem möjlighet att expandera sin verksamhet.

Förutom att ge större möjligheter till föreningar hoppas Blixt även på att planen ska bidra till att området i sig ska bli mer attraktivt för boende och allmänheten.

Blidvädersplan_Biskopsgarden_Schweden

Våra dialoger med medborgarna visar att de vill ha mötesplatser. Man vill mötas, då måste man skapa arenor för det. Jag tror den har stor betydelse för hela samhället och för att ge barn och unga mening. Det är en fostran att vara med i idrotten.

Biskopsgården är ett av de områden i Göteborg som polisen klassar som utsatt. Genom att skapa rörelse kring något positivt, som i detta fall – en fotbollsplan, uppfattas området som tryggare berättar Blixt.

Jag tror att framtiden ser väldigt ljus ut. För föreningslivet och i arbetet för tryggare områden kommer den här planen i Biskopsgården spela stor roll.

Blidvädersplan, Biskopsgården, Göteborg

DELA / PRENUMERERA

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på xing

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

Recycling Blogbeitrag
maj 5, 2022

„WE MAKE SPORT. GREENER.“ – Incorporating recycled plastics

Partner Spentab
april 26, 2022

NEW SWEDISH POLYTAN PARTNER SPENTAB

Visual Green Technology
april 25, 2022

“WE MAKE SPORT. GREENER.” – Sustainability and environmental awareness at Polytan

Om Oss

Besök oss