Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

Årsta IP, Stockholm

Schweden
Stockholm
januari 2022

Träningsanläggningen på Årsta IP är hem för allsvenska Hammarby IF. Alla åldrar från 8 år upp till senioreliten nyttjar dagligen konstgräsplanen, vars spelyta är LigaTurf RS Pro med sand och TPE ifyllnad. Både i fråga om spelegenskaper och slitstyrka är grässorten särklassig, detta tack vare en intelligent tråddesign och exklusiv materialformel.

Just ett snabbt och precist spel var viktigt för Hammarby IF när den gamla konstgräsplanen skulle bytas ut i oktober 2019. Efter att gräsmattan tagits bort gjordes en viss reparation på den befintliga sviktpaden innan Polytans matta rullades ut. Parallellt sattes flera tömningsbara brunnar in för att samla upp och tömma granulat som hamnar utanför spelytan. Även asfaltskanten runt planen förlängdes för att på ett bättre sätt ta hand om granulatet, som annars tenderar att hamna i grässlänter och bli svårhanterligt.

Delar av bevattningssystemet byttes ut i samband med konstgräsbytet för att förbättra bevattningen på planen. Detta var ett sätt att erbjuda liknande egenskaper som på Hammarbys matcharena Tele2 Arena, som tillåter ett väldigt snabbt spel.

Årsta IP har en naturgräsplankänsla, vars bollstudsegenskaper motsvarar matcharenans tack vare den nya mattan med friska grässtrån och Polytans innovativa entanglement-teknologi som skapar ett mjukt filament med högt slitageskydd. För att upprätthålla standarden borstar och sladdar en vaktmästare planen 1–3 gånger i veckan, beroende på nyttjandegraden. På detta vis håller man granulatet kvar i marken och inte ovanpå gräset.

I december 2019 besiktigades fotbollsplanen på Årstas idrottsplats. Polytans byggprocess fortlöpte enligt plan vilket var viktigt eftersom det innebar avbrott på träningar. Konstgräs är Hammarbys enda träningsmöjlighet, därför är det viktigt att Årsta IP uppfyller sin funktion och erbjuder spelegenskaper anpassade till elitnivå.

Planen är certifierad enligt Fifa Quality Pro.

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields