Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

Bergavik IP, Kalmar

Sverige
Kalmar
november 2020

Bergavik IP:s konstgräsplan i Kalmar blir vägvisande för svenska idrottsanläggningar

Hur kan vi göra vår konstgräsplan ännu mer miljövänlig? Det var frågan som ställdes på Kalmar kommun i Sverige när man började bygga den nya anläggningen år 2018. Av särskilt fokus för planeringsgruppen var steget bort från gummigranulat. Tack vare olika byggnadsrelaterade åtgärder kunde mängden spridning av gummigranulat reduceras till ett minimum. Projektet genomfördes med bland annat Svenska Fotbollsförbundet som referensgrupp och konstgräsplanen har i stora drag följt förbundets rekommendationer. Därutöver är den certifierad av SIS och har med bakgrund mot det blivit en vägvisare för andra svenska idrottsanläggningar.

Som spelyta installerade Polytan konstgrässystemet LigaTurf Legend med sandgummifyllning. För att förhindra att gummigranulat hamnar i naturen integrerade man bland annat särskilda filtersystem i avrinningen. Dessutom är föreningen noga med rengöringen av driftutrustningen. Samtidigt informeras fotbollsanläggningens besökare om hur de kan bidra till att minska spridningen av granulat. För spelarna gäller till exempel följande: Granulat som fastnar på skorna ska borstas bort efter spel och innan spelarna går av fotbollsplanen. Även snöröjning är en bidragande orsak till att granulat sprids utanför planen. Därför måste snön i Kalmar transporteras till en särskild plats. Där får snön smälta och granulatet samlas sedan upp och sprids åter ut på fotbollsplanen.

Konstgräsplanen i Kalmar har därmed blivit vägvisande för andra idrottsanläggningar i Sverige.

We Make
Sport.
Subscribe to newsletter

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields