Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

Blidvädersplan, Biskopsgården, Göteborg

Sverige
Göteborg
juli 2021

Polytan LigaTurf Cross i Göteborg

Det logiska alternativet på en social hotspot

I södra Biskopsgården i Göteborg installerades en konstgräsplan i mars 2020 med förhoppningen att den skulle ge värdefull sysselsättning till barn och ungdomar i närområdet.

Från början fanns där en grusplan, som gjorts om till en konstgräsplan. Bygget utfördes av Ingeborns Entreprenad AB. En gammal löparbana i asfalt togs bort och kördes till en deponi, vartefter marken sanerades.

Marken grusjusterades och höjdes upp i mitten för att vattnet ska rinna av åt varsitt håll och ett nytt dräneringssystem installerades. Stötplattor placerade under gräsplanen gör att regnvattnet sjunker tillräckligt snabbt till ytan. Därefter släpps vattnet ut genom stötplattornas horisontella dräneringskanaler, för att så småningom samlas i en uppsamlingsbrunn.

Utöver detta adderades asfaltsytor, dit snön hänvisas under vintersäsongen, belysningsanläggning och ett staket runt hela området. Polytans konstgrässystem LigaTurf Cross med sandifyllnad och tät folie och sviktpad installerades slutligen. Fördelen med en sandfylld plan är att granulat inte sprids vidare till naturen.

Polytan känner sig hedrade över att få delta i projektet som ursprungligen är ett initiativ av medborgarna i området Biskopsgården. De har uttryckt en saknad av meningsfull sysselsättning, något som en undersökning av samhällsorganisationen Bo Bra i Biskopsgården visar. Bo Bra är en samverkan mellan Göteborg stad och flertalet fastighetsbolag i Göteborg. De förde fram ett förslag på att utveckla Blidvädersplan under 2016 till Göteborg stad, som fattade ett beslut om en ny konstgräsplan under 2020 och i juli samma år stod planen klar.

Planen är certifierad enligt Fifa Quality.

Till artikeln “Fotbollsplan av stort värde i Biskopsgården” »

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields