Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

Larslunda IP, Strängnäs

Sweden
Strängnäs
februari 2021

Strängnäs kommun ansåg att behovet av en ny konstgräsplan på Larslunda IP var stort. Den gamla konstgräsplanen, Vasavallen, var fullbelagd, och naturgräsplanen nött till sin gräns. Polytan gjorde om den gamla naturgräsplanen till en konstgräsplan och installerade LigaTurf Legend Pro med sandgummifyllning som spelyta.

Under projekteringen av planen kom Polytan med förslag om ändringar i förfrågningsunderlaget. Det nya designförslaget innebar att asfalten, som är standard på de flesta planer, togs bort och ersattes med konstgräs.

Asfalt medför en risk att granulatet får fart och sticker utanför spelområdet, men genom att på detta vis separera konstgräset från asfalten minskar rörligheten i granulaten, även vid regn, vind och snöröjning. Det konstgräsklädda området på Larslunda som inte omfattas av spelplanen används som uppvärmningsyta och snöstation under vintern – när snön smälter är granulatet kvar inom anläggningen.

Planen har också avborstningsslussar där spelare uppmanas att borsta av sig granulaten samt ett dräneringssystem där en dränerad pad och tät folie leder bort regnvattnet och på så vis förhindrar sättningar och kärlskador. En samlingsbrunn gallrar bort mikroplasterna i vattnet innan det släpps ut i naturen.

Den unika designen tillsammans med avborstningsslussarna, dräneringssystemet och samlingsbrunnen gör planen till en mikroplastfunktionell och estetiskt tilltalande plan. Planen är ett bra exempel på Polytans expertis och drivkraft för hållbara lösningar.

Planen har blivit mycket uppskattad, inte främst bland föreningen IK Viljans ungdomsverksamhet. Med ungefär 2000 timmar funktionsduglighet, i jämförelse med naturgräsplanens 300 timmar, har fotbollssäsongen blivit längre och av högre kvalitet. Fler har fått möjlighet att spela fotboll och idrottsverksamhet har kunnat bedrivas i större utsträckning.

Läs mer »

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields