Stadion Elsdorf, Elsdorf

Tyskland
Elsdorf
oktober 2020

Polytan LigaGrass Pro i stadion i Elsdorf

I stadion mitt i staden Elsdorf ersattes den gamla gräsplanen vid en omfattande sanering med en konstgräsplan. Moderniseringen av stadion var nödvändig eftersom idrottsanläggningarna härstammar från 1950-talet. Vår texturerade konstgränsbeläggning LigaGrass Pro med CoolPlus-funktion installerades. I stället för den kringlöpande asklöparbanan finns nu vår Rekortan M i tegelrött. Renoveringen av stadion kompletteras med en längdhoppsbana vid planens kortsida, i segmentet på den motsatta sidan finns en miniplan för ungdomsfotboll, även den utrustad med konstgräs.

Besök oss