Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

SV Ahrensfelde, Ahrensfelde

Tyskland
Ahrensfelde
september 2021

Summan av alla goda idéer

Ahrensfelde i utkanten av Berlin är ett bra exempel på en hållbar idrottsanläggning. Anläggningen som tillhör sportklubben SV Ahrensfelde visar på möjligheterna att skapa hållbarhet i befintliga idrottsanläggningar. Skillnaden mot andra idrottsanläggningar ligger i klubbens helhetssyn. Idéerna som implementerats här fick prominent uppbackning från bland annat det regionala förbundet Nordostdeutscher Fußballverband.

Men vad är det som gör Ahrensfelde så speciellt? De ansvariga visste att de behövde byta ut en av de tre fotbollsplanerna. Dessutom behövde man renovera naturgräsplanen intill. Dåligt väder gjorde att man ofta fick stänga av planen och ställa in träningar. Därför beslutade man sig för en tåligare konstgräsplan. Utöver det behövde man också förnya löparbanan runt huvudplanen. För både fotbollsplanen och löparbanan ville man i Ahrensfelde se lösningar som var ekologiska, men som inte begränsade utan snarare ökade möjligheterna att idrotta. Det klimatneutrala konstgräset LigaTurf Cross GTzero producerades till stor del av förnybart råmaterial. Det släpper igenom vatten, avrinningsvatten filtreras genom flera skikt under mattan och ytvatten renas med mineralfilter. Nu behöver man inte längre 390 000 liter vatten om året för att vattna den gamla planen, utan har en omvänd situation. Även markföroreningarna har minskat eftersom man varken tillför gödning eller ogräsbekämpningsmedel. Till löparbanorna valdes en produkt av minst 80 % återvunnet material. Dessutom användes ett bindemedel som avlägsnar koldioxid från miljön under produktionen.

Ett energibesparande LED-strålkastarsystem och ett koncept för sopsortering implementerades direkt som en del av åtgärderna. I Ahrensfelde har man konsekvent tagit fasta på ekologin, inte minst i kompensationsområdena där man anlagt ängar och trädgårdar som erbjuder både föda och ett nytt hem åt hotade djurarter. Även detta stärker koldioxidbalansen. En annan viktig fråga i Ahrensfelde var temat digitalisering. Under marken på både löparbanan och den nya konstgräsplanen lät man installera tidsgrindar (timing gates) som lägger grunden för en modern prestationsdiagnostik. Med en sensor eller smartphone kan idrottarna nu mäta, analysera och dokumentera sina träningsframsteg med Polytan SMART.

Idrottsanläggningen hos SV Ahrensfelde visar att man redan idag kan utforma moderna idrottsanläggningar på ett hållbart sätt. Det är summan av alla idéer från olika individer som tillsammans utmynnat i en av de mest ekologiska anläggningarna i sitt slag i Tyskland.

We Make
Sport.
Subscribe to newsletter

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields