ALLT FRÅN EN OCH SAMMA LEVERANTÖR

Varje situation är unik. Därför måste också varje lösning vara unik. Vi på Polytan har löst detta genom ett genomtänkt system av perfekt anpassade komponenter, som byggs ihop specifikt för varje enskilt ändamål. Polytansystemens konstruktioner är perfekt anpassade efter de olika ändamålen – både när det gäller de idrottsgrenar som utövas och användarnas krav.

Vi satsar på en helhetslösning från en och samma leverantör, vilket gör att vi kan leverera samma kvalitet i hela världen.

Research and development at Polytan

FORSKNING OCH UTVECKLING: BRA ÄR INTE TILLRÄCKLIGT BRA

Oavsett om det gäller konstgräs, löparbanor eller fallskydd – är Polytans idrottsbeläggningar systemlösningar som tack vare olika komponentkombinationer uppfyller de mest olikartade krav. Dagligen forskar man i våra laboratorier på hur de enskilda komponenterna kan förbättras ytterligare och göras ännu mer kompatibla med varandra. Polytans Green Technology (GT)-linje är resultatet av många års forskning och utveckling med målet att skydda jordens resurser och klimat. En ny generation av avancerade produkter och processer som kombinerar den senaste kunskapen inom plastindustrin med funktionella och miljömässiga fördelar hos förnybara råvaror och ny resursbesparande teknik.

Vi arbetar ständigt för att vidareutveckla vårt utbud av Green Technology-produkter – alltid med fokus på att produkterna ska övertyga i allt från hållbarhet till spelupplevelse och prestanda.

PRODUKTION: VÅRT FRAMGÅNGSRECEPT? VI GÖR DET SJÄLVA.

Vi lämnar inte något åt slumpen när vi producerar våra idrottsbeläggningar och tillverkar alla våra produkter själva. Tillverkningsprocessen hos Polytan börjar redan med utarbetandet och tillverkningen av de enskilda komponenterna, så att vi alltid kan säkerställa hög kvalitet. Inte förrän det använda råmaterialet och sammansättningen till punkt och pricka uppfyller våra krav, låter vi tillverkningen av våra topprodukter fortskrida. Ett av våra främsta mål är att möjliggöra produktion med endast förnybar energi. Exempelvis har tillverkningsenheten för konstgräs i turkiska Grefrath helt slagit om till grön el.

På våra moderna produktionsanläggningar utvecklar vi högvärdiga systemkomponenter med exakt definierade egenskaper, som beroende på avsett ändamål kombineras till olika produkter. Resultatet är idrottsbeläggningar med enastående idrottsfysiologiska egenskaper, som går att använda under många år.

Production at Polytan

RÅDGIVNING: MEN VI BÖRJAR MED DET VIKTIGASTE: DINA ÖNSKEMÅL

Du står alltid i första rum: Med dina specifika krav på och dina egna tankar om vad den nya idrottsbeläggningen ska klara av och hur mycket den får kosta. Tillsammans med dig tar vi fram en lösning, där dina behov verkligen tillgodoses på bästa sätt.

Hos Polytan får du hjälp av en kompetent kontaktperson under hela projektets gång: Från valet av en lämplig produkt och planeringen samt hela vägen till överlämningen bidrar vi med vår kompetens, tekniska expertis och mångåriga erfarenhet. Detta gör vi för att alla ska bli nöjda: byggmästarna, planerarna, klubbarna – och inte minst idrottsutövarna!

Polytan sample box

Vi vill att du ska känna dig säker på ditt val och tillhandahåller därför mallar.

Polytan Broschürenmaterial

Komplett information om våra produkter finns i våra broschyrer och kataloger.

Technical support

Våra kompetenta specialister hjälper också till med upprättandet av CAD-scheman eller tekniska detaljritningar.

Sports surface installation by Polytan

Installation: PERFEKTION ÄNDA IN I MÅL

Installation av idrottstbeläggningar kräver specifika kunskaper och ett stort mått av precision och erfarenhet. Det är bara när alla komponenter installeras absolut fackmannamässigt och korrekt som beläggningen kan utveckla sina optimala idrottsfysiologiska egenskaper.

Därför sörjer Polytan för att idrottsbeläggningarna endast monteras av medarbetare som är specialutbildade för de olika bearbetningsprocesserna – något som har gjort oss till världens största installationsföretag.

Det spelar ingen roll om det handlar om syntetbeläggningar eller konstgrässystem – alla systemkomponenter, inklusive markeringar och linjedragning, installeras av våra egna fackmän eller en certifierad partner. Detta gör att du, oavsett var du befinner dig i världen, kan vara säker på att våra optimerade systemkomponenter, som har tagits fram på vår produktionsavdelning, också säljs i enlighet med våra kvalitetskrav i ditt område.

SERVICE, RENGÖRING OCH REPARATION: KOMPETENT OCH TILLFÖRLITLIGT

Vår portfölj avrundas med tillbehör och tjänster inom området skötsel, underhåll och reparation. Vi är en komplett leverantör med tillgång till egenutbildade serviceteam och egna specialmaskiner för effektiv rengöring, skötsel och reparation av alla typer av sportbeläggningar från Polytan: från konstgräs till löparbanor, tartanbeläggningar och multifunktionsytor.

Turf cleaning by Polytan
Seal Made in Germany

Made in Germany - inspired by europe

Vi ser framgång som ett ansvar. För en bibehållen hög kvalitet på våra produkter. För våra kunders investering i produkten. För våra medarbetares sociala säkerhet. Och inte minst för skyddet av vår miljö. Vi utvecklar och tillverkar i Tyskland. Men Polytan är betydligt mer än så – Polytan består av medarbetare från hela Europa som alla arbetar mot ett gemensamt mål: att leverera den perfekta sportbeläggningen till dig.