CERTIFIERAD, GODKÄND, PRIORITERAD

Polytan som företag uppfyller alla standardkrav. Dessutom uppfyller alla sportbeläggningar från Polytan de vanliga, nationella och internationella normerna, inklusive alla miljökrav. Konsekvent hög kvalitet på våra beläggningar säkerställs genom kontinuerlig kvalitetsövervakning

ISO-CERTIFIKAT

Polytan GmbH är certifierat för byggnation av idrottsanläggningar enligt de internationellt erkända standarderna ISO 9001 och ISO 14001 för kvalitets- och miljösäkring, samt ISO 50001 för energistyrning.

Certifieringen omfattar giltighetsområdena utveckling, rådgivning samt försäljning, installation och service av konstgrässystem, syntetbanor, multispelplaner och fallskyddssystem.

ISO Certifications Polytan

 RAL-KVALITETSÖVERVAKNING

Som en av världens främsta leverantörer av sportbeläggningar erbjuder vi syntetbeläggningar och konstgrässystem för internationella tävlingar, för ambitiösa föreningars träningsanläggningar, för idrottsskolor och för kommunala sportanläggningar. Konsistent toppkvalitet är alltid ett absolut måste. Den jämna höga kvaliteten på våra beläggningar säkerställs genom en ständig kvalitetsövervakning enligt RAL. Hela produktutbudet har försetts med de nödvändiga kvalitetsmärkena.

DEN BÄSTA GRUNDEN FÖR SPORTSLIGA FRAMGÅNGAR

Sportbeläggningar från Polytan övertygar genom optimala sportfunktionella egenskaper, hög belastbarhet och lång hållbarhet. Det möjliggörs tack vare Polytans beprövade systemkonstruktion. Våra sportsystems höga kvalitet och utmärkta spelegenskaper är dessutom väldokumenterade genom många kvalitetsstämplar och certifikat. Vissa varianter av Polytans beläggningar för löparbanor har även kontrollerats enligt kraven från World Athletics (WA) och är därmed certifierbara för tävlingar. Alla konstgrässystem från Polytan har försetts med de relevanta certifikaten från internationella sportförbund, såsom Fédération Internationale de Football Association (FIFA), World Rugby eller International Tennis Federation (ITF). Under märket Poligras samlar den globala Polytan-koncernen sina ledande landhockeyprodukter från 2014. Poligras är även licensierad Preferred Supplier för International Hockey Federation (FIH).

FIH Seal- Certified Manufacturer

INTERNATIONAL HOCKEY FEDERATION (FIH) »

Sedan 2014 har den globala Polytan-koncernen samlat sina ledande landhockeyprodukter under varumärket Poligras. Poligras är även licensierad Preferred Supplier för International Hockey Federation (FIH).

World Rugby »

Sedan 2011 är Polytan-gruppen Preferred Turf Producer för World Rugby och uppfyller därmed alla riktlinjer gällande kvaliteten på och konstruktion av konstgräs för rugby.

World Athletics »

Polytans beläggningar för löparbanor är testade och certifierbara enligt kraven från World Athletics.

INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (ITF) »

Under varumärket Laykold erbjuder Polytan-koncernen etablerade tennisbeläggningar i Frankrike och är licensierade av International Tennis Federation.