Polytan har licensierats som FIFA Preferred Provider

FIFA Preferred Provider Header Press release

Garanterad toppkvalitet

”FIFA Quality Programme for Football Turf“ är ett licensprogram som tillverkare av högkvalitativa konstgrässystem för fotbollsplaner kan genomgå om de uppfyller en rad högt ställda krav. Sedan slutet av 2020 är Polytan licensierat som FIFA Preferred Provider.

Initiativet etablerades av FIFA 2009 för att möta kraven på högre kvalitet på konstgrässystem – inte bara för själva produkten utan även för installationsprocessen. Syftet med programmet är att skydda användarnas intressen vid köp av spelplaner samt att säkerställa att fotbollsgräsplaner uppfyller de högsta kraven på kvalitet, prestanda och säkerhet.

Genom att uppfylla alla krav och regelbundet rapportera till FIFA dokumenterar en Preferred Provider att man åtar sig att uppfylla de höga kvalitetskraven. Gentemot användaren tar de inte bara fullt ansvar för hela installationen av grässystemet, utan tillhandahåller även ytterligare infor-mation om produkten och installationen. Dessutom har de interna specialister som ansvarar för underhåll av gräset. Kraven på en FIFA Preferred Provider är uppdelade i godkännande- och ansökningskriterier. En sökande kan bara bli FIFA Preferred Provider om tillverkaren uppfyller båda kriterierna.

Fördelarna med ett medlemskap i FIFA Quality Programme for Football Turf är uppenbara: Som certifierad partner till FIFA kan Polytan tillsammans med FIFA driva utvecklingen av högkvalitativa fotbollsgrässystem ännu mer intensivt och utarbeta innovativa lösningar. Utmaningarna är många och krävande – det handlar bland annat om att minimera ifyllnadsmaterial för att undvika mikroplaster, om alternativa ifyllnader, om återvinning och förbättrade spelegenskaper samt om att skydda spelarna.

Som FIFA Preferred Provider kan Polytan i framtiden även vara med och utforma kvalitetsprogrammet samt kraven och provningsförfarandena för konstgrässystem.

DELA / PRENUMERERA

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på xing

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

SV Niedergailbach, Niedergailbach/Saarland, Germany
mars 31, 2021

Polytan: Certifiering av det första klimatneutrala konstgräset för fotbollsplaner

Larslunda IP, Strängnäs, Sweden, LigaTurf Legend Pro_2019
februari 19, 2021

Ungdomsverksamhet främjas på Larslunda IP

Mini Pitch Solidarity Village Lurano, Bergamo
november 17, 2020

Donation som ett tecken på solidaritet: Miniplan i hjärtat av Lombardiet