Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

Polytan har licensierats som FIFA Preferred Provider

FIFA Preferred Provider Header Press release

Garanterad toppkvalitet

”FIFA Quality Programme for Football Turf“ är ett licensprogram som tillverkare av högkvalitativa konstgrässystem för fotbollsplaner kan genomgå om de uppfyller en rad högt ställda krav. Sedan slutet av 2020 är Polytan licensierat som FIFA Preferred Provider.

Initiativet etablerades av FIFA 2009 för att möta kraven på högre kvalitet på konstgrässystem – inte bara för själva produkten utan även för installationsprocessen. Syftet med programmet är att skydda användarnas intressen vid köp av spelplaner samt att säkerställa att fotbollsgräsplaner uppfyller de högsta kraven på kvalitet, prestanda och säkerhet.

Genom att uppfylla alla krav och regelbundet rapportera till FIFA dokumenterar en Preferred Provider att man åtar sig att uppfylla de höga kvalitetskraven. Gentemot användaren tar de inte bara fullt ansvar för hela installationen av grässystemet, utan tillhandahåller även ytterligare infor-mation om produkten och installationen. Dessutom har de interna specialister som ansvarar för underhåll av gräset. Kraven på en FIFA Preferred Provider är uppdelade i godkännande- och ansökningskriterier. En sökande kan bara bli FIFA Preferred Provider om tillverkaren uppfyller båda kriterierna.

Fördelarna med ett medlemskap i FIFA Quality Programme for Football Turf är uppenbara: Som certifierad partner till FIFA kan Polytan tillsammans med FIFA driva utvecklingen av högkvalitativa fotbollsgrässystem ännu mer intensivt och utarbeta innovativa lösningar. Utmaningarna är många och krävande – det handlar bland annat om att minimera ifyllnadsmaterial för att undvika mikroplaster, om alternativa ifyllnader, om återvinning och förbättrade spelegenskaper samt om att skydda spelarna.

Som FIFA Preferred Provider kan Polytan i framtiden även vara med och utforma kvalitetsprogrammet samt kraven och provningsförfarandena för konstgrässystem.

DELA / PRENUMERERA

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

Polytan at FSB in Cologne
Start of Polytan’s “green” product campaign, which uses recycled material in artificial turfs for the first time Use of Infinergy® by BASF for sustainable, elastic outer flooring surfaces New running surface Rekortan GEL GT made from over 60% renewable raw materials FormaTurf recycling strategy will in future close the material life cycle   Burgheim, Germany, […]
FormaTurf: Taking artificial turf recycling to the next level
Recycling old artificial turf pitches is one of the biggest challenges facing the sports surface industry in the coming years. The number of pitches that need replacing is growing constantly, and as such, as is the number of pitches that need to be recycled. Up to now, truly sustainable solutions regarding the recycling of old […]
LigaTurf Cross GTR combines renewable raw materials and recycled materials
World premier at FSB: Polytan presents its artificial turf surfaces made from renewable raw materials and recycled material New technological strategy reduces CO2 emissions and use of fossil fuels    Burgheim, Germany, 26th October 2021 – Polytan has been using renewable raw materials in the production of its artificial sports turf for several years. The […]
We Make
Sport.
Subscribe to newsletter

Prenumeration på nyhetsbrev

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields