Tel: +49 (0) 8432 / 87-0

Polytan har licensierats som FIFA Preferred Provider

FIFA Preferred Provider Header Press release

Garanterad toppkvalitet

”FIFA Quality Programme for Football Turf“ är ett licensprogram som tillverkare av högkvalitativa konstgrässystem för fotbollsplaner kan genomgå om de uppfyller en rad högt ställda krav. Sedan slutet av 2020 är Polytan licensierat som FIFA Preferred Provider.

Initiativet etablerades av FIFA 2009 för att möta kraven på högre kvalitet på konstgrässystem – inte bara för själva produkten utan även för installationsprocessen. Syftet med programmet är att skydda användarnas intressen vid köp av spelplaner samt att säkerställa att fotbollsgräsplaner uppfyller de högsta kraven på kvalitet, prestanda och säkerhet.

Genom att uppfylla alla krav och regelbundet rapportera till FIFA dokumenterar en Preferred Provider att man åtar sig att uppfylla de höga kvalitetskraven. Gentemot användaren tar de inte bara fullt ansvar för hela installationen av grässystemet, utan tillhandahåller även ytterligare infor-mation om produkten och installationen. Dessutom har de interna specialister som ansvarar för underhåll av gräset. Kraven på en FIFA Preferred Provider är uppdelade i godkännande- och ansökningskriterier. En sökande kan bara bli FIFA Preferred Provider om tillverkaren uppfyller båda kriterierna.

Fördelarna med ett medlemskap i FIFA Quality Programme for Football Turf är uppenbara: Som certifierad partner till FIFA kan Polytan tillsammans med FIFA driva utvecklingen av högkvalitativa fotbollsgrässystem ännu mer intensivt och utarbeta innovativa lösningar. Utmaningarna är många och krävande – det handlar bland annat om att minimera ifyllnadsmaterial för att undvika mikroplaster, om alternativa ifyllnader, om återvinning och förbättrade spelegenskaper samt om att skydda spelarna.

Som FIFA Preferred Provider kan Polytan i framtiden även vara med och utforma kvalitetsprogrammet samt kraven och provningsförfarandena för konstgrässystem.

DELA / PRENUMERERA

DU KANSKE ÄVEN GILLAR

co: NSE – Stefan Holtzem
Beyond sport It will be a colourful celebration: The Special Olympics World Games Berlin 2023 are the largest inclusive sporting event worldwide and will be the most comprehensive multi-sport event to be held in Germany since the 1972 Olympic Games in Munich. Over 7,000 athletes with intellectual and multiple disabilities will compete across 26 sports. […]
Polytan is once again a partner of the Socca World Cup
It was five years ago that the small-sided football association Socca Germany (Deutscher Kleinfeld-Fußball-Verband) celebrated its biggest success and won the SOCCA World Cup in Portugal. History was made on a playing surface developed specially by Polytan. Now the World Cup is coming to Germany – to the Ruhr area, to be precise. From 2nd […]
Polytan at FSB in Cologne
Start of Polytan’s “green” product campaign, which uses recycled material in artificial turfs for the first time Use of Infinergy® by BASF for sustainable, elastic outer flooring surfaces New running surface Rekortan GEL GT made from over 60% renewable raw materials FormaTurf recycling strategy will in future close the material life cycle   Burgheim, Germany, […]
We Make
Sport.
Subscribe to newsletter

Prenumeration på nyhetsbrev

Newsletter Anmeldung (EN)

When registering for the newsletter, your email address will be processed for our own advertising purposes until you unsubscribe from the newsletter. You can unsubscribe at any time. With consent, the data you provide will be processed by Polytan GmbH for the purpose of sending the newsletter. Information about your right of withdrawal and how we handle your data can be found in our data protection information.

* = Mandatory fields